i-SQUARE 家居樂旗艦店經已開業,

地方更寬敞,交通更方便,更有多款新張優惠。

FUJIOH by Family Fun (家居樂)
地址:尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場1樓106號舖